Historie van de verzameling Klassieke Tractoren


Mijn van oorsprong melkveebedrijf in Rijs (Fr.) heb ik omstreeks 1960 over genomen van mijn vader die inmiddels een kleine boerderij vlak bij Bakhuizen had gekocht waar hij nog 20 jaar in alle rust heeft geboerd. Voordat ik het bedrijf overnam zat ik bij mijn vader in een maatschap. Toen deze zich wegens zijn leeftijd terug trok is mijn jongste broer in het bedrijf gekomen. Daarna hebben wij voortdurend het bedrijf uitgebreid, iets wat toen nog mogelijk was aangezien er nog geen melkquotum bestond. In 1973 is mijn broer uit de maatschap gestapt om een nieuwe toekomst in Canada op te bouwen. Ik ben toen zelfstandig doorgegaan en heb nog verder kunnen uitbreiden tot een bedrijf met totaal 90 HA grond, deels in eigendom was en deels gepacht. Het veebestand bestond uit 180 melkkoeien met bijbehorend jongvee, vleesvee en een aantal schapen. Bij gebrek aan opvolging is het bedrijf aan het eind van de jaren 90 drastisch ingekort. Al het melkvee is weg gedaan inclusief al het land dat niet direct rondom de boerderij lag. Daarna is het veebestand nog verder ingekort en sinds 2007 zijn we gestaakt met de activiteiten en hebben de boerderij verkocht en zijn ons gaan vestigen op de Star Numanwei nr 11 te Oudemirdum.


Foto's tijdens het inkuilen eind jaren 50

Ik ben altijd al een liefhebber van klassieke John Deere tractoren geweest, met name van de liggende tweecilinders. Terugkijkend mag het nu misschien verbazen maar zelfs eind jaren 50 begin jaren 60 werkten wij op het bedrijf nog met 3 John Deere tractoren die alle 3 op petroleum liepen. Uiteraard starten op benzine en daarna overschakelen op petroleum. Dit systeem was toen al op zijn retour maar wij gebruikten het nog steeds. Toen wij gezien de grootte van het bedrijf met personeel begonnen te werken was het meteen gebeurd met deze inmiddels klassiek geworden Amerikaanse tractoren want men werd meer machinist dan bestuurder. Er kwamen moderne diesel tractoren en de antieke tractoren werden niet meer gebruikt. De 3 oude John Deere tractoren hebben dus al meer dan 40 jaar in de schuur gestaan.

Nadat ik het veebedrijf drastisch had ingekort kreeg ik meer tijd en begon het mij bij weer te kriebelen. Dit was het begin van huidige mijn verzameling. De besmetting met het "John Deere" virus was intussen ook overgeslagen op mijn zoon. Als je met zo'n verzameling bezig bent wordt je soms ook door mensen om een bepaald type tractor gevraagd die ik vaak zelf niet in Nederland of Europa kon vinden. Zodoende heb ik mijn broer Luut, die in Canada (Alberta) woont, gevraagd of hij de ontbrekende klassieke tractoren voor mij in Canada of de Verenigde Staten kon opsporen. Op deze manier heb ik ook hem in deze hobby betrokken. Hij heeft er inmiddels schik in aangezien hij in Canada ook "afbouwend" is. We werken dus momenteel als volgt: ik zoek een bepaald type tractor of werktuig en geef dit door aan mijn broer die ze in Canada opspoort en vervolgens zorgt voor de verscheping naar Nederland. Van alles wat ik momenteel in klassieke tractoren doe komt 90% uit Canada. Een bijkomend voordeel van een tractor uit Canada is dat deze als gevolg van het drogere klimaat vaak minder te lijden heeft gehad. Als gevolg van deze werkwijze is er ondertussen ook een beetje ruil in deze tractoren gekomen.