Siep Dooper
verzamelaar van klassiek amerikaanse tractoren